Buurtnetwerk Campagne | Maastricht | Sjoen woene en fijn leve

WERKGROEP VITAAL & GEZELLIG

“Vitaal en gezellig” organiseert voor buurtgenoten en geïnteresseerden -zo’n vier keer per jaar- wandelingen in de directe omgeving van Wolder en Campagne met een gemiddelde deelname van veertig buurtbewoners, vaak is dit samen met het IVN waarbij de Natuur extra aandacht krijgt. Behalve de “the usual suspects” ontmoeten nieuwe deelnemers, vaak jonge gezinnen. De Streektafel 6213 is –normaal gesproken in Corona-vrije tijden- een highlight van deze werkgroep, waarin samen met Aangenaam een ontmoeting van en brunch met jong en oud werd “gevierd”. Een veertigtal bewoners van Mosae Zorg zijn inmiddels vaste gasten, er is een grote kinderhoek en elk jaar een ander groot thema. Rond deze tijd hebben we nu een aantal jaren de -met veel succes en enthousiasme ontvangen- Wijnwandeling georganiseerd. Ook organiseren we in samenwerking met Mosae Zorg en het Kindcentrum Wolder, traditioneel op Paaszaterdag een paasmiddag (tocht door Campagne, paasactiviteiten in Mosae Zorg en ontvangst van de vele ouders/verzorgers in de groep, paaseieren zoeken). Rond St. Maarten organiseren we met de basisschool lessen in handvaardigheid waarin lampionnen worden gemaakt en liedjes worden ingestudeerd; team en Ouderraad doen mee. En natuurlijk op St.Maarten zelf is er een tocht door Wolder.

Een andere kernactiviteit is “Positieve Gezondheid”, na een enquête, vele werkgroep besprekingen met zo’n veertien 65plus bewoners is gekozen voor twee speerpunten. In het eerste geval gaat het om “Bewegen voor ouderen onder begeleiding” (met succes gestart met 24 deelnemers in twee groepen; de fysiotherapeut zet dit aanbod nu –met groot succes- door in zijn eigen praktijk) en de tweede speerpunt is de lancering van de “Blije Buren Hulp” Centrale, waarvoor met succes vrijwilligers werden geworven.

In de afgelopen maanden zijn zo’n kleine vijftig hulpvragen beantwoord en is er –in overleg met de parochie- een huiskamer gevonden in de woning van de kapelaan. Alles is klaar om daar te starten. In zijn algemeenheid proberen we met onze activiteiten aan te sluiten bij de behoeften van de ouderen (in Wolder en Campagne wonen zo’n duizend 65 plussers) en ook een aantrekkelijke, vitale woonwijk te blijven voor jongeren en jonge gezinnen. Naast sociale belangen spelen hier ook economische motieven een sterke rol: de vele koopwoningen in de wijk blijven hun waarde behouden als ze aantrekkelijk zijn voor jonge kopers.

LEDEN

De werkgroep VITAAL & GEZELLIG  bestaat uit de volgende leden:

  • Christien op ’t Hof-Smeets
  • Maartje Beijsens
  • Peter van Minderhout

BLIJE BURENHULP

  • Gerdie Jansen
  • Ria Verstappen

Correspondentieadres