Buurtnetwerk Campagne | Maastricht | Sjoen woene en fijn leve

WERKGROEP GROEN

“Groen” is eigenaar van een deel van het openbaar groen in de Emilionlaan en onderhoudt dat groen in zelfbeheer middels een maandelijkse “schoffelploeg” en  via deelname door buurtbewoners aan NL Doet en Burendag, die ook op wisselende plekken met steeds andere “buren” bollen planten.   Met de “schoffelploeg” plus andere buurtbewoners worden ook onze Limburgse fruitbomen gesnoeid, heggen geknipt, de holle weg (Winterslag) onderhouden en de wilgen kruip en sluip route bijgehouden. Op de Burendag 2020 zijn we gestart om samen met het CNME een flink stuk van de holle weg te ontdoen van brandnetels en ruimte te creëren voor wilde bloemen, die aantrekkelijk zijn voor bijen; we overleggen met de gemeente over meer bermen in de wijk, die zo beheerd kunnen worden.  “Groen” is verbonden met de basisschool voor educatieprojecten (we beheren 29 vogelnestkastjes samen met de leerlingen; we geven lessen over tuinvogels en organiseren een telling; we hebben samen een bijenhotel gebouwd). Partners van “Groen” zijn het CNME en het IKL; veel activiteiten worden ondernomen met deelname van leerlingen van de basisschool Petrus en Paulus en van de Scouting Florence Nightingale. Op initiatief van een aantal bewoners heeft “Groen” ook het afgelopen jaar weer een fotowedstrijd georganiseerd, die de trots op de wijk moet documenteren.

Doelstellingen
De werkgroep Groen heeft de volgende programmadoelstellingen:
a. Bevorderen buurt- en schoolparticipatie
b. Bevorderen biodiversiteit (natuur)
c. Bevorderen visuele aantrekkelijkheid groen en natuur (“mooi Campagne”)
Met deze doelstellingen wil de werkgroep tevens de gezamenlijke verantwoordelijkheid van de
bewoners voor de buurt stimuleren.

Thema’s en activiteiten
Uit de hiervoor genoemde doelstellingen vloeien de volgende thema’s met daarop gebaseerde
activiteiten voort:

Thema: Groen zelfbeheer
1. Activiteiten groenlocatie Emilionlaan
2. Activiteiten groenlocatie Pommardlaan
3. Activiteiten groenlocatie Schapenwei
4. Activiteiten bijvriendelijk bermbeheer

Thema: Groen educatie
5. Educatieve bijeenkomsten vogels en bijen/vogelwandeling
6. Natuurfotowedstrijd
7. Bouw en onderhoud bijen/insectenhotel Schapenwei”

LEDEN

De werkgroep GROEN bestaat uit de volgende leden:

  • Cees Cools
  • Vera Hoovers
  • Henny Kloosterboer
  • Léon Roomans

Correspondentieadres