Buurtnetwerk Campagne | Maastricht | Sjoen woene en fijn leve

WERKGROEP GROEN & EDUCATIE

Groen’ onderhoudt maandelijks een deel van het openbaar groen aan de Emilionlaan met een ‘schoffelploeg’ van vrijwilligers uit de buurt.

Daarnaast voeren buurtbewoners groenwerkzaamheden in onze wijk uit op de landelijke NL Doet Dag in het voorjaar en de Burendag van het Oranjefonds in het najaar. Hieraan doen ook leerlingen van de basisschool Petrus en Paulus en leden  van Scouting Henri Dunant – Florence Nightingale mee. De werkzaamheden bestaan o.a. uit het aanplanten van bloembollen op diverse locaties in de wijk. Verder worden haagbeuken gesnoeid en de kruipdoor/sluipdoor paadjes met de wilgenhut voor de kinderen aan de Emilionlaan opnieuw in orde gemaakt. Tevens krijgt de holle weg (Winterslag) dan een schoonmaakbeurt, waar de kinderen actief aan deelnemen.

Met het Centrum voor Natuur- en Milieueducatie wordt jaarlijks de holle weg ontdaan van brandnetels en ruimte gecreëerd voor de wilde bloemenweiden, die aantrekkelijk zijn voor bijen en insecten. Met de Gemeente wordt overlegd over meer bloemrijke bermen in de wijk ter bevordering van de biodiversiteit. 

Bovendien vervullen deze insecten een nuttig rol bij de door ‘Groen’ beheerde fruitweide met bessenparkje die elk jaar in trek is bij de buurtbewoners. Van de vruchten wordt Eau de Vie en appelsap gemaakt of het fruit vindt zijn weg naar taarten en confitures.

‘Groen’ heeft nauw contact met de basisschool Petrus en Paulus en organiseert educatieve projecten voor de leerlingen. Zo onderhouden de leerlingen elk jaar de vogelnestkastjes in het groengebied aan de Emilionlaan, zij krijgen lessen over tuinvogels en doen mee aan de jaarlijkse vogeltelling in de wijk. Ook hebben de kinderen onder leiding van ‘Groen’ een insectenhotel gebouwd dat te vinden is in de ‘Schapenwei’.

Ieder jaar en ieder seizoen zijn er altijd dus (nieuwe) activiteiten, die door vrijwilligers uit de buurt aangepakt wordt. Aanmelden is in de meeste gevallen niet nodig, stel je wilt ook de handen uit de mouwen steken.

LEDEN

De werkgroep GROEN bestaat uit de volgende leden:

  • Cees Cools
  • Vera Hovers
  • Henny Kloosterboer
  • Léon Roomans

Correspondentieadres