Buurtnetwerk Campagne | Maastricht | Sjoen woene en fijn leve

WERKGROEP GOED GEINFORMEERD

‘Goed geïnformeerd’ stimuleert de betrokkenheid van de bewoners in de wijk Campagne door tijdig en uitgebreid te informeren over onze activiteiten. Dit betreft zowel de aankondiging als de verslaglegging daarvan. Dit gebeurt via ‘Aangenaam’, het regelmatig verschijnend en veel gelezen magazine voor Campagne & Wolder, alsook door flyers, spandoeken, de website www.buurtcampagne.nl , Facebook en nieuwsbrieven. Op Facebook Buurtnetwerk Campagne is er inmiddels een community van meer dan 500 “vrienden” en de nieuwsbrieven met daarin vaak ‘historische bonbons’ over onze woonomgeving bereiken zelfs duizenden lezers.

Daarnaast wil onze vereniging graag geïnformeerd worden over de wensen die er onder de leden leven. Daarvoor wordt van tijd tot tijd een uitvraag bij de leden gehouden zodat bijstelling in het programma kan plaatsvinden. Bovendien zijn wij altijd per mail te bereiken op info@buurtcampagne.nl .

Overigens staat het -gratis- lidmaatschap van de Vereniging Buurtnetwerk Campagne open voor alle inwoners van 18 jaar en ouder in de wijk Campagne. Aanmelden kan via de website.

LEDEN

De werkgroep GOED GEINFORMEERD bestaat uit de volgende leden:

  • Melvin Lardenoye
  • Constance van der Putten
  • Maartje Beijsens

Correspondentieadres